Notícies

Notícies de CODINA ASSOCIATS i altres articles referents a comptabilitat i fiscalitat
CODINA ASSOCIATS - NOSOTROS - FISCAL
PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE 24 D’OCTUBRE, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM.

El treball autònom té a Espanya un protagonisme destacat al servei de la generació de riquesa i de l’activitat productiva i posseeix un pes específic important en el mercat de treball. Per aquest motiu, al llarg dels últims anys s’ha articulat una sèrie de mesures a favor seu que han permès estimular l’augment dels fluxos d’entrada al mercat de treball dels autònoms i que també han incidit en la millora de les possibilitats de supervivència de l’activitat emprenedora i el seu enfortiment.